avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB vil ha bedre retningslinjer for mennesker og miljø

Internasjonale prinsipper og retningslinjer er nyttige hjelpemidler når banker skal gi lån til store aktører, men ikke alltid gode nok. Det gjør DNB og flere ekvatorbanker noe med.

Mange vurderinger skal gjøres før DNB låner ut penger til ulike selskaper og prosjekter over hele verden.

I tillegg til nasjonale regelverk, finnes en rekke frivillige retningslinjer og prinsipper som banker og andre aktører kan velge å følge. (Se faktaboks)

DNB har sluttet seg til flere, deriblant Ekvatorprinsippene. Dette er et rammeverk for risikostyring som skal gjøre det enklere og mer effektivt å definere, vurdere, styre og følge opp miljømessig og sosial risiko i prosjektfinansiering.

- Samfunnsansvar skal være en integrert del av driften vår og internasjonale initiativer er et godt utgangspunkt. Å integrere internasjonale prinsipper og standarder i virksomheten bidrar til lavere risiko, og er rett og slett en forutsetning for DNB, sier Øistein Akselberg.

Han er senior bærekraftsansvarlig i DNBs forretningsområde for storkunder og internasjonalt (STI).

I slutten av oktober 2017 reiste Akselberg til Brasil i Sør-Amerika, for å representere DNB i en arbeidsgruppe som er blitt nedsatt for å forbedre Ekvatorprinsippene.

Representantene fra banker over hele verden diskuterte da ulike alternativer for endring i prinsippene. For selv om internasjonale retningslinjer og prinsipper er nyttige hjelpemidler når vurderinger skal gjøres, er de ikke alltid gode nok.

Prosjekt avdekket svakheter

Det ble tydelig i den såkalte Dakota-saken, hvor DNB tidligere hadde lånt ut penger til et oljerørlednings-prosjekt i USA.

I forbindelse med dette prosjektet ble det blant annet avdekket svakheter ved måten urfolk blir involvert i og konsultert om prosjekter i USA.

- Ettersom USA er et høyinntektsland i OECD, legger Ekvatorprinsippene til grunn at det amerikanske regelverket i tilstrekkelig grad vil ivareta urfolks rettigheter. Det viste seg ikke å være tilfellet, forklarer Akselberg.

DNB valgte å selge seg ut av prosjektet, i tillegg til å engasjere seg i selve arbeidet med å styrke urfolks rettigheter gjennom Ekvatorprinsippene.

Under samlingen i Brasil ble tre alternativer for endringer diskutert, blant om det bør lages et nytt veiledningsdokument til Ekvatorprinsippene, foretas klargjøringer i enkelte av dem eller om man rett og slett skal bruke et annet rammeverk; IFCs Performing Standards (IFC PS).

Sistnevnte har allerede omfattende krav til urfolkskonsultasjoner for ekvatorbanker i utviklingsland.
Basert på innspill fra de arbeidsgruppene og diskusjoner på årsmøtet, har styringskomiteen for ekvatorprinsippene på kort sikt valgt å gå for det første alternativet.

- For å imøtekomme behovet for klargjøring på urfolksrettigheter, vil det lages et eget veiledningsdokument. Dette vil ventelig komme på plass innen første halvår neste år, forklarer Akselberg.

I tillegg ble det varslet en større oppdatering av prinsippene.

Etterlyser fokus på klima

Forrige gang Ekvatorprinsippene ble oppdatert var i 2013. Mange har dermed ment at det også er på tide med en større revisjon av retningslinjene.

Argumentene har vært at Ekvatorprinsippene må bli bedre på å adressere risikoer knyttet til klimaendringer og biodiversitet.

- Dette har vært riktige og relevante innspill og det er derfor ekstra gledelig å se at styringskomiteen for ekvatorprinsippen har besluttet å iverksette en prosess for å oppgradere prinsippene, sier Akselberg,

Prosessen vil ta fra 18-24 måneder og innebære høring av interessenter.

- Bra for kundene

DNBs bærekraftsansvarlig ser flere fordeler med at banken har sluttet seg til internasjonale initiativer; ikke bare bidrar disse til å sette høyere bransjestandarder, de sikrer også likere konkurransevilkår.

- Som bank skal vi selvsagt konkurrere på løsninger og pris, men når det gjelder mennesker og miljø, bør banker stille samme krav og forventninger til kundene sine. På disse områdene må vi ikke underby hverandre, sier Akselberg og legger til:

- Og så det er selvsagt bra for kundene å vite at de også opptrer i tråd med anerkjente normer og prinsipper for ansvarlighet