avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Dakota Access Pipeline og DNB

DNB solgte seg ut av prosjektfinansieringen til det amerikanske oljerørprosjektet i mars 2017, men gir fremdeles lån til den amerikanske oljenæringen.

 

NRK skriver i en artikkel 8. november 2017 at DNB har syv milliarder kroner i lån til selskapene bak oljerørledningen Dakota Access Pipeline (DAPL) i USA.
 

Tallene NRK har lagt frem i saken må stå for den aktuelle redaksjons regning. Vi har som bank ikke lov til å offentliggjøre enkeltkunder eller størrelsen på lån.


Når det gjelder NRKs oversikt, refererer denne til lån til selskapene som eier DAPL. Som bank har vi mulighet til å påvirke et prosjekt, som DAPL, dersom vi deltar med lån til selve prosjektet, noe vi også forsøkte i en lengre periode. 

 

Da våre forsøk på å påvirke til en bedre prosess overfor de berørte urfolksgruppene ikke førte frem, valgte vi til slutt å selge vår del av prosjektfinansieringen. Eventuelle kundeforhold eller lån til selskaper med aksjer i prosjektet, gir ikke banken denne muligheten til å påvirke prosjektet.

 

Les også: DNB har solgt sitt lån til Dakota-rørledningen

 

DNB gir færre oljelån


Som en ledende, global energibank har vi en rekke kunder innenfor denne sektoren i både USA og internasjonalt.

 

Siden 2015 har vi imidlertid solgt en betydelig del av våre utlån til internasjonale storkunder, som en del av vår strategi. Lånene NRK refererer til, har vært en del av denne nedsalgsprosessen. Det betyr samtidig at DNB hverken har direkte eller indirekte påvirkning på det aktuelle rørledningsprosjektet som omtales i saken.

 

DNB stiller strenge krav til kunder


DNB har tydelige etiske retningslinjer for både utlånsvirksomheten og forvaltningsvirksomheten.

 

Vi jobber nå med en gjennomgang av energiporteføljen vår og vurderer den på bakgrunn av flere faktorer. I denne gjennomgangen har vi besluttet at vi ikke kommer til å fornye låneavtalen med hovedselskapet bak DAPL.

 

Les også: Dette må være oppfylt for at et prosjekt skal få lån

 

DNB investerer ikke i selskaper involvert i DAPL
 
DNB har ingen investeringer i selskaper involvert i Dakota Access Pipeline, verken egne eller investeringer på vegne av kundene.