avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Paradise Papers og DNB

Havnæringene er viktige for Norge, og for DNB. DNB har kunder over hele verden i disse næringene, også i land som er langt unna Norge.

 

Aftenposten skriver 5. november 2017 i artikkelserien «Paradise Papers» at DNB har gitt lån til flere selskaper som er hjemmehørende på Bermuda. Selskapene har i hovedsak virksomhet innenfor shipping og offshore. Aftenposten skriver også at advokatselskapet Appleby har bistått DNB som rådgiver i forbindelse med opprettelsen av noen av disse lånene.

DNB har fått flere spørsmål om disse utlånene og tjenester levert av Appleby. Denne artikkelen inneholder informasjon om de mest sentrale temaene.

DNB er en ledende shippingbank

 

Havnæringene er internasjonale næringer som er viktig for Norge, og viktig for DNB. Det er velkjent at DNB er en ledende shippingbank internasjonalt, og at vi har kunder over hele verden er derfor ingen nyhet.

 

Innenfor shipping og offshore er det mange bedrifter som har valgt å etablere seg på Bermuda. Begrunnelsen for dette må selskapene selv svare for.

 

Så langt som vi har kunnet dokumentere, har ikke DNB gitt noen form for skatteråd til våre kunder i denne saken. Kundenes konti er heller ikke på Bermuda, men i Norge og andre land hvor vi har virksomhet.

 

Vi er bevisst på våre forpliktelser som bank. For det første skal vi kjenne kunden og de som står bak. For det andre skal vi følge med på de transaksjonene som gjøres og vite hvor pengene kommer fra. For det tredje skal vi rapportere riktig skatteinformasjon. Dette er en del av vår samfunnsrolle.

 

Fra og med 2016 er det automatisk utveksling av skatteinformasjon mellom de fleste land i verden, og Bermuda er også blant disse landene.


Slik utveksles skatteinformasjon mellom land

DNB bruker lokale advokater når vi gir lån til utenlandske selskaper

Når DNB gir lån til selskaper registrert i utlandet, bruker vi lokale advokatselskaper for å sikre at alle formaliteter knyttet til selskapet og lånet er korrekte, og at vi får etablert sikkerhet for lånet.

 

Dette gjør vi i alle land utenfor Norge, ettersom ulike land har egne regelverk.
Appleby er et av advokatselskapene som har levert denne typen tjenester til DNB, blant annet på Bermuda.
 
For å forhindre at unndragelse av skatt og hvitvasking skjer, er et internasjonalt rapporteringssystem innført etter initiativ fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

 

Denne avtalen om internasjonal skatterapportering innebærer at norske og utenlandske myndigheter deler relevant informasjon med hverandre, blant annet om hvor personer er skattemessig hjemmehørende - det vil si til hvilket land det er naturlig at de betaler skatt til.

 

Skatterapporteringen på tvers av land ble gjennomført for første gang for inntektsåret 2016.

Norge og Bermuda har imidlertid hatt avtale om slik informasjonsutveksling siden 2009 – som nå altså er blitt automatisert.

DNBs arbeid for å bekjempe økonomisk kriminalitet

 

Både DNB og andre banker har utviklet og automatisert arbeidet med skatterapportering både i Norge og internasjonalt. Det samme gjelder forebyggende arbeid knyttet til hvitvasking. Dette er et stort og viktig arbeid, og en viktig del av bankenes samfunnsrolle.

 

Skatteunndragelse regnes som hvitvasking, og DNB har en av Nordens største divisjoner som jobber med antihvitvasking.

 

Les mer om hvordan DNB jobber med antihvitvasking


DNB har de tre siste årene jobbet med en målrettet handlingsplan for å hindre hvitvasking og finansiering av kriminell virksomhet. Hittil har DNB brukt over 400 årsverk og 215 millioner kroner til å hente inn ny og oppdatert informasjon fra kundene.

DNBs tiltak etter «Panama Papers»

 

Saken som omtales i Aftenposten 5. november skiller seg vesentlig fra den såkalte «Panama Papers»-saken fra 2016.
Den gangen viste Aftenposten av DNBs datterselskap i Luxembourg hadde bistått rundt 40 kunder med å opprette selskap på Seychellene i årene mellom 2006 og 2010.


DNB har erkjent at banken ikke skulle bidratt til å sette opp disse selskapene for norske skatteytere, ettersom strukturene kunne brukes til å unndra midler fra beskatning.


Nå har avisen dokumentert det som kan beskrives som en kjernevirksomhet for et internasjonalt finanskonsern; nemlig betjening av internasjonale kunder i ulike land knyttet til utlån og andre finansielle tjenester.

 

DNB har gjennomført flere grep og endringer etter den såkalte «Panama Papers»-saken våren 2016. Tiltakene skal sikre at bankens virksomhet er i tråd med regler og forventninger fra eiere, kunder og samfunnet for øvrig.

 

Les mer: Her er grepene DNB har iverksatt etter Panama Papers

 

Grafikk_skipsfinansiering.jpgGrafikk: Thomas Stavem1. Kundeteamet i DNB er i dialog med kunden om selskapets plan om å kjøpe skip. Her kan jurister hos DNB være involvert.

2. Kundeteamet utarbeider en såkalt finansieringsskisse. Også dette skjer ofte i samarbeid med jurister fra DNB.

3. Finansieringsskissen behandles internt av en komité bestående av representanter fra ulike divisjoner i DNB.

4. Kundeteamet utarbeider en kredittsak som besluttes i banken.

5. Deretter utarbeides et finansieringstilbud av kundeteamet sammen med juristene fra DNB.

6. Kunden mottar finansieringstilbudet fra DNB.

7. Kunden aksepterer tilbudet.

8. DNBs juridiske avdeling utarbeider så lånedokumentasjonen. De ser blant annet på pantobligasjoner, panteavtaler relatert til pengestrøm og inntekter. I tillegg kontroller juristene at kopier, signaturer og lignende er ekte og komplette.

 

9. DNB Juridisk instruerer ekstern(e) advokat(er) i den/de jurisdiksjoner som er relevant for transaksjonen.

 

10. Nødvendig informasjon om kunden innhentes, deriblant info om hvor kunden skattemessig er hjemmehørende.

 

11. Alle lånedokumenter signeres.

 

12. Låneetablering og utbetaling skjer.

 

Illustrasjonsfoto i toppen: Pexels