avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Rettssaken mellom DNB og Forbrukerrådet

Mandag 20. november starter rettssaken mellom DNB Norge og Forbrukerrådet.

 

Forbrukerrådet har på vegne av andelseierne i verdipapirfondene DNB Norge, DNB Norge (I) og Avanse Norge (I) saksøkt DNB med krav om erstatning eller tilbakebetaling av deler av forvaltningshonoraret.

 

Saken skal behandles av Oslo tingrett i perioden mellom 20. november og 8. desember 2017.

 

Dette er saken


Forbrukerrådet hevder at DNB har forvaltet fondene som et indeksfond, og at fondene har tatt for lav risiko målt mot referanseindeksen slik at sannsynligheten for å oppnå meravkastning - det vil si avkastning som er høyere enn referanseindeksen, var svært liten.


DNB er ikke enig i Forbrukerrådets påstander.

 

Det følger av investorinformasjonen at DNB skulle levere en kunnskapsbasert, ansvarlig forvaltning med kontrollert relativ risiko.

Fondet skulle investere i de mest toneangivende selskapene på Oslo Børs og ikke ta mer relativ risiko enn det som var nødvendig. DNB har levert den forvaltningen som ble lovet til andelseierne.


Fondene har i flere perioder klart å skape god meravkastning. I perioden 2005 til 2015 har mer enn to tredjedeler av kundene som er omfattet av søksmålet også fått bedre avkastning enn et indeksfond etter kostnader. De historiske resultatene til fondene viser etter DNBs oppfatning to sentrale poenger:


(i) Fondene ikke er forvaltet som et indeksfond. Det er ikke mulig for et indeksfond å oppnå de resultatene som fondene har oppnådd, ettersom et indeksfond alltid vil gjøre det dårligere enn referanseindeksen. Dette på grunn av gebyrene.

 

(ii) Forbrukerrådets teoretiske tilnærming til saken er feil. Investeringsstrategien til fondene var egnet til å oppnå meravkastning, og dette viser at det er fullt mulig å oppnå gode resultater selv med begrenset risiko.


DNB mener derfor at banken har levert en forsvarlig forvaltning av fondene i tråd med kravene som oppstilles i verdipapirfondloven og det som er lovet til andelseierne i investorinformasjonen. Denne forvaltningen har i tillegg gitt andelseierne en reell mulighet til å oppnå meravkastning.


Selv om det ikke har direkte betydning for saken, er det grunn til å nevne at andelseierne har fått god absolutt avkastning; 44 prosent i søksmålsperioden som strekker seg fra 1. januar 2010 til 31. desember 2014.

 

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix