avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Utvikler verktøy for å avdekke klimarisiko

Klima har blitt en viktigere faktor for investorer, men informasjonen er langt fra god nok. Derfor har DNB og flere andre banker gått sammen om et pilotprosjekt i FN-regi, hvor målet er å lage et nytt verktøy som skal avdekke klimarisiko.

 

- Klimaendringene er reelle. Nå er det ikke bare fokus på hvordan klimaendringene påvirker miljøet, men også hva de betyr for selskapers resultater og finansiell stabilitet. Problemet er at informasjonen i dag ikke er god nok, sier Anne Margrethe Platou, rådgiver i samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

 

For å vurdere risiko og muligheter trengs mer informasjon om hvordan klimaendringene utfordrer vår virksomhet som finansiell institusjon.

 

Fra både investorer og myndighetene er det derfor et ønske om mer og bedre innsikt, slik at gode beslutninger kan tas.


Dette er noe av bakgrunnen for at DNB er med i et pilotprosjekt i regi av FNs miljøorganisasjon, UNEP.

 

Sammen med 16 andre internasjonale banker, jobber en arbeidsgruppe fra DNB med å utvikle verktøy for fremtidens klimarapportering.

 

To av dem som sitter i arbeidsgruppen som representanter for DNB, er Platou og Ida Stuve, graduate i DNBs storkundemiljø..


- Det vil nok komme flere regulatoriske krav, men bankene ønsker allerede nå å sette en industristandard, sier Platou.

 

Utlån får klimakonsekvenser 


I første omgang omfatter pilotprosjektet bankenes utlån og deres egen risiko knyttet til klima. Platou og Stuve venter imidlertid at det fremover vil komme flere krav.


- Vi vet at vi låner ut penger til bransjer som er spesielt utsatt når det kommer til klimarelatert risiko, og dette vil få konsekvenser på sikt. DNB må kunne forstå denne risikoen hvis vi skal kunne gjøre noe med den, på samme måte som vi måler andre typer risiko når vi låner ut penger til selskaper, sier Stuve.


Hun påpeker at energiselskaper allerede har lang erfaring med stresstesting av virksomheten for å sikre konkurransedyktighet i en lavkarbonfremtid.

 

- Denne piloten gjør kort fortalt det samme for banker, legger Stuve til.

 

Les også: Hilde begynte å jobbe i bank fordi hun vil forandre verden

 

Eget initiativ for finansbransjen

 

Anbefalingene til initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som ble gitt ut sommeren 2017, ligger til grunn for pilotprosjektet til bankene.

 

Arbeidsgruppen bak rapporten, som ledes av nyhets- og markedsdatabyrågrunnlegger Michael Bloomberg, har utredet hvordan selskaper på en bedre og mer systematisk måte kan rapportere om klimarelatert risiko.

 

Rapporten presenterer en rekke råd og anbefalinger som bransjen selv mener selskaper bør vurdere i lys av overgangen til et lavutslippssamfunn. DNB støtter disse forslagene til hvordan virksomheter kan rapportere bedre på klimarisiko.


- DNB gjør allerede mye viktig rapportering og evaluering av klimarisiko. Det er et skritt i riktig retning at vi nå har fått et eget initiativ for finansbransjen, sier Platou.


Bra for kloden


Den internasjonale klimavtalen, som ble vedtatt i Paris under klimatoppmøtet i 2015, understreker viktigheten av å begrense global oppvarming tilunder to grader celsius. 

 

Men har denne typen initiativ egentlig har noen effekt i praksis?

 

- Mye av poenget med Parisavtalen, er å forhindre kaos i verdensøkonomien. Konsekvensen blir heldigvis at vi er med på å forbedrer planeten, noe som nok er hovedmotivasjonen for mange av oss som jobber med dette, svarer Platou.

 

Bankenes arbeidsgruppe startet pilotprosjektet sommeren 2017, og skal etter planen inngå i en FN-rapport som publiseres i 2018.


- Arbeidsgruppen har kommet godt i gang med arbeidet, men hovedutfordringen med arbeidet er at bankene er svært forskjellige med ulike porteføljer og at de operer i ulike markedet. Det gjør det krevende å komme opp med en modell som fungerer for alle. Det er likevel det viktigste: Å utvikle et rapporteringsverktøy som er enkelt å bruke for mange, sier Stuve.