cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Invitasjon til Rente- og Valutaskolen - Vår 2019

Highlighted
Moderator

Invitasjon til Rente- og Valutaskolen - Vår 2019

Markets13-490.jpg

DNB Markets har nå satt opp kurssesongen for våren med våre praktiske kurs om hvordan selskap kan bruke valutainstrumenter og renteinstrumenter til sikring.

 

Rente- og Valutaskolen del 1 inneholder grunnleggende opplæring i bruk av rente- og valutainstrumenter for styring av renterisiko eller valutarisiko. Her har vi fokus på valuta spot og terminer samt en gjennomgang av rentemarkedene.  

 

Rente- og Valutaskolen del 2 inneholder mer videregående opplæring i bruk av rente- og valutainstrumenter. Her er instrumentbruken noe mer avansert og vi ser på sammensetning av porteføljer.  

 

Rente- og Valutaskolen del 3 inneholder opplæring i finansiell risikostyring og utvikling av finansstrategi. Dette er en gjennomgang av hvordan man bør fokusere på finansiell risikostyring som finansleder i et selskap.

 

Deltagerne på disse kursene har ofte arbeidsoppgaver innenfor finansområdet i et selskap, noen driver virksomhet innen eksport eller import, eller har øvrig internasjonal virksomhet. Vi har også hatt en del kursdeltagere som er forvaltere av både råvareporteføljer og finansielle porteføljer. Det vil også være noen deltagere som er ansatt i DNB på kurset.  

 

Rente- og Valutaskolen del 1 går over to dager, 4. – 5. mars 2019. Kurset foregår på Gran på Hadeland. Pris kr 5.400,- som dekker overnattinger, måltider, kursmateriell og felles transport fra Oslo (via Gardermoen).  

 

Rente- og Valutaskolen del 2 går over to dager, 29. – 30. april 2019. Kurset foregår på Gran på Hadeland. Pris kr 5.400,- som dekker overnattinger, måltider, kursmateriell og felles transport fra Oslo (via Gardermoen).  

 

Rente- og Valutaskolen del 3 går over tre dager, 16. – 19. juni 2019 (16. juni er reisedag). Kurset foregår i Kabelvåg i Lofoten. Pris kr 11.900,- som dekker overnattinger, måltider og kursmateriell.   Kursene baserer seg på en kombinasjon av teoriformidling og case-gjennomgang.    

 

Mer informasjon om Rente- og Valutaskolen:

https://www.dnb.no/rentevalutaskolen/innhold  

 

Påmeldingsinformasjon for Rente- og Valutaskolen:

https://www.dnb.no/rentevalutaskolen/kurs

Senioranalytiker i DNB Markets