cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Direktørsvindel – og de røde flaggene du skal se opp for

Community Manager

fraud_kvadrat.JPG

 

Under og etter hektiske perioder som årsoppgjør eller avvikling av sommerferier, ser DNB en økning av antall meldte «direktørsvindler». Navnet «direktørsvindel» kommer av at svindlerne utgir seg for å være en direktør eller annen leder, og sender betalingsinstruksjoner via e-post.

 

Svindlerne har ofte undersøkt firmaet grundig i forkant av svindelen. De kjenner hvem som har hvilke roller, hvilke leverandører som benyttes og annen informasjon som gjør svindelen troverdig.

 

Denne artikkelen på "DNB Feed" gir deg innsikt i hvordan svindlerne opererer og hva du kan gjøre for...