cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Frister for innlevering/cut-off jul og nyttår 2017

Community Manager

Innleveringsfrister for jul og nyttår 2017 for DNB Connect

 

large_xmas.JPG

General info for all countries: DNB is closed December 25. & 26. 2017 and January 1. 2018

 

Norge:

Betalingsformidling via DNB Connect, frister jul og nyttår 2017/2018 for betalinger fra konto i DNB Norge.


22.12.2017: Fredag, vanlige frister både innland og utland. Siste dag for å få utført innlandsbetalinger og utlandsbetalinger før 24.12.2017.

 

23.12.2017: Lørdag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt. Alle betalinger (både innland og utland), mottatt fra kunder blir utført den 27.12.2017. (første bankdag etter julaften). 


24.12.2017: Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt. Alle betalinger (både innland og utland), mottatt fra kunder blir utført den 27.12.2017. (første bankdag etter julaften). 

 

Utføres en internoverførsel uten veksling mellom to DNB konti i Norge julaften oppdateres disponibelt beløp på begge konti umiddelbart. Bokføring skjer først 27.12.2017. (første bankdag etter julaften). Samme regel gjelder for fylling av krone- og kontantkort julaften.


27.12.2017, 28.12.2017 og 29.12.2017 har vanlige frister både innland og utland.


31.12.2017: Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt. Alle betalinger (både innland og utland), mottatt fra kunder blir utført den 02.01.2018. (første bankdag etter nyttår). 

 

Danmark:

Betalingsformidling via DNB Connect, frister jul og nyttår 2017/2018 for betalinger fra konto i DNB Danmark.

 

Kontoret holder stengt 24. og 31.12.2017.

Oppdrag mottatt fra kunde med betalingsdato 24. og 31.12.2017 blir flyttet til neste bankdag.

Ellers normale innleveringsfrister innland og utland.

 

Sverige:

Betalingsformidling via DNB Connect, frister jul og nyttår 2017/2018 for betalinger fra konto i DNB Sverige.

 

Kontoret holder stengt 24. og 31.12.2017

Oppdrag mottatt fra kunde med betalingsdato 24. og 31.12.2017 blir flyttet til neste bankdag. (første bankdag etter julaften er 27.12.2017). Ellers normale innleveringsfrister innland og utland.

 

Filsending till Bankgirot:

Lönebetalningar via Bankgirofilen Löner som skal være på mottakers konto 22.12.2017 må sendes, godkjennes senest 20.12.2017 før kl 18:30. Og ha betalingsdag senest 22.12.2017.

 

Filsending till Bankgirot:

Leverantörsbetalningar som skal være på mottakers konto innen årsskifte 31.12.2017 må sendes, godkjennes senest 28.12.2017 før kl 18:30. Og ha betalingsdag senest 29.12.2017.

Da det er store volum ved årsskiftet anbefales at betalninger sendes i god tid.

 

Single payments:

29.12.2017 Siste betalingsdag for å få utført betalinger i 2017.

 

Finland:

Christmas opening hours

Our customer service is closed on Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day.

On 23.12.2017 our customer service has normal service hours.

 

On New Year’s Eve 31.12.2017 our customer service is closed.

 

 

 

..og helt til slutt, ønsker alle en god jul og godt nytt år!