cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

KPMG - seminar om Moms og toll i internasjonal handel

Moderator

I formiddag har jeg deltatt på et seminar hos KPMG om Moms og toll i internajsonal handel. DNB er ikke rådgiver på dette området, men ettersom jeg jobber med internasjonal handel fant jeg temaet interessant. Det mest interessante for min del var 

  • statistikk over hvilke land norske bedrifter importerer og eksporterer mest til, inkludert olje og gass.
  • mange fallgruber i forhold til etterberegning og tilleggskostander på importsiden.
  • hvordan tollverdi beregnes, 
  • eksportører skal godkjennes
  • Brexit innebærer at Storbritania også går ut av EØS og dermed berøres Norge direkte av dette ettersom Norge eksporterer mye olje og gass til Storbritania.

Her er foilene fra KPMG sin presentasjon i dag.