cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

MT798!

Moderator

pexels-photo-364388.jpg

 

For kunder som jobber mot flere banker og som ikke ønsker å forholde seg til mange ulike plattformer kan vi  nå tilby kommunikasjon via swift og MT798!

 Innføringen av MT798 som muliggjør elektronisk kommunikasjon mellom bedrift og bank er et steg i retning mot automatisering og effektivere handel.

 

Før finanskrisen i 2008 så man en generell nedgang i bruken av trade finance løsninger som remburs og garantier, til fordel for transaksjoner under åpen regning og forskuddsbetaling.

Handel under bla åpen regning ble ansett som en enklere og raskere løsning med større muligheter for automatisering.

Etter krisen har fokus i større grad vært rettet mot risiko i forbindelse med at markedet oppleves mer volatilt og handel foregår mot fremvoksende markeder, hvor det ikke alltid er like enkelt å finne kredittinformasjon om motparten. Dermed øker også interessen for utvikling og automatisering av trade finance området.

board-printed-circuit-board-computer-electronics-163125.jpg

 

Så hva er MT798?

MT798 er en konvolutt, et meldingsformat, som indikerer at meldingen sendes til/fra en kunde. Denne konvolutten inneholder en swiftmelding.

Produktene som omfattes i denne type melding er eksport/importremburs, standby remburs og garantier.

Med MT798 kan bedriften din sende søknad om åpning/endring av remburs og garanti og sende kopi av dokumenter til sjekk hos banken.

Banken kan i sin tur sende melding til bedrifter om mottak av remburs/garanti, endringer, melding av kreditering/debitering og status på forespørsler/produkter.

 

Hvilke kunder vil dette være aktuelt for?

Bedrifter som benytter seg av mer enn èn bank på trade finance og garantier, som har store garanti eller trade finance volumer og som trenger en god oversikt.

Det vil være aktuelt for selskaper som har eller ønsker en sentralisert treasuryfunksjon. Dette gir oversikt over motpartsrisiko og landrisiko, og det optimaliserer bruken av kredittlinjer på tvers av banker.

Bedriften bør også allerede benytte seg av SWIFT i forbindelse med betalinger, eller være i gang med å etablere egen swiftadresse.

 

Hvilke er fordelene?

Først av alt vil dette være en fordel både for banken og bedriften da det er en sikker kommunikasjon som vil kunne utvikles til en helautomatisert prosess.

Data kan sendes via en standard kanal og erstatte email, faks ol.

Når banken mottar en melding, for eksempel vedrørende en remburs, via swift så vil kunden bli øyeblikkelig oppdatert, noe som muliggjør en direkte integrasjon av data in i egne systemer. Det vil ikke lengre være nødvendig å forholde seg til ulike webportaler.

Andre fordeler er standardiserte avtaler med banker, standardiserte maler og ikke minst felles grensesnitt mot bankene. Ved å standardisere kommunikasjonen vil bedriften oppnå besparelser og redusere risiko for feil i forbindelse med håndteringen av remburser og garantier.

 

 Kontakt meg gjerne for mer informasjon om MT798 Smiley Happy