cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Om Excel ark, søvnløse netter og nye muligheter for Treasury….

Moderator

Rapportering_2.PNG

Visste du at du ikke er alene om å benytte excel arket som et av de viktigste rapporteringsverktøyene for ditt treasury, samtidig som bekymringer relatert til rapportering holder mang en CFO våken om natten (GTNews 20/03/18)?

 

«Data er det nye gullet» har nærmest blitt en klisje, så det er vel ingen som lenger betviler viktigheten og verdien av riktig data til riktig tid. Men er ditt treasury i posisjon til å levere riktig data til riktig tid når rapporteringsverktøyet er excel arket basert på stykkevis og delt, manuelt innsendt data med varierende grad av realtid?

 

Man har de siste 15-20 årene hatt mye fokus på sentralisering av treasury, samt en pågående prosess rundt automatisering av rapporter, gjerne med hovedvekt på integrering av mange bank relasjoner til èn modul, slik at man oppnår en sammenstilling av all data tilgjengelig – fra bankene.

 

Men hva med å ta et skritt lenger – finnes det mulighet for et treasury å høste goder fra ny teknologi, så vel som forbedring av det eksisterende, gjennom digitalisering og bruk av Big Data? Er det andre deler av bedriften som har digitalisert sine prosesser slik at relevant informasjon kan sluses inn mot et treasury management system og skape et dypere og bredere datagrunnlag enn tidligere?

 

På årets Treasury Management Dag i DNB skrapte vi så vidt borti overflaten av potensielle muligheter som ligger i kjølvannet av ny teknologi – uten nødvendigvis å konkludere med et Eureka! -øyeblikk.  Noe som derimot ble gjentatt gjennom dagen, var viktigheten av å jobbe på tvers av kompetansemiljøer for å oppnå gode resultater gjennom forståelse av de ulike forretningsområdene i bedriften. Dette gjelder enten man jobber med strukturering av Big Data og implementering av ny teknologi som flere forretningsområder kan dra nytte av, eller om man rett og slett jobber for å forbedre forståelsen av tallmaterialet man har tilgang til per i dag.

 

Det er ikke sikkert det er opplagt for en som jobber med vedlikehold av produksjonsutstyr at deres prediksjoner om når utstyr må skiftes ut vil være nyttig finansiell informasjon for en group treasurer som sitter med likviditetsprognoser, eller at salgsavdelingen husker på å varsle om økt salg som resultat av anvendelse av ny teknologi, som igjen vil kunne ha en positiv effekt på nøyaktigheten av prognosene for selskapets likviditet.

 

Selv om det finnes mange spennende fremtidsvisjoner, er det likevel viktig å utnytte fordelene som ligger i eksisterende løsninger, vi må kunne ha to tanker i hodet på samme tid. Det finnes mange gode løsninger for bedre rapportering der ute som bør gjøre excel arket nervøst – og din CFO trygg; det være seg Treasury Management  Systemer (TMS) eller riktig bruk av bankenes rapporteringsverktøy. I tillegg vil det i kjølvannet av PSD2 komme flere aktører som ser verdien av å levere enkle, sikre og digitale verktøy til nytte, glede og verdiskapende rapportering som veileder bedriften fremover mer enn de reflekterer på hva som allerede har skjedd. På den måten vil et treasury også kunne ta en mer strategisk posisjon i selskapet.

 

Gode beslutninger tas på bakgrunn av godt data-underlag – og et godt underlag leder også til god søvn.

2 Comments
Contributor

Viktig tema Camilla - Har en artikkel rundt temaet som på en god måte beskriver utfordringer og potensielle implikasjoner

 

http://www.bobsguide.com/guide/news/2018/Apr/10/financial-controls-how-transparent-is-your-control-l...

Moderator

Et viktig budskap kan ikke gjentas for ofte! Takk for deling,  blir spennende å følge utviklingen i 2018 når vi nå er inne  i en tid hvor både det regulatoriske (eks PSD2) og teknolgiske (API, Cloud, Big Data, m.m) virker å være perfekt justert for å legge grunnlag for bedre rapportering og ikke minst; bedre styring.