cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Oppsummering av Eurofinance 2017

Moderator

De fleste deltagerne er involvert i finansmarkedet, enten som representant for et selskaps finansavdeling, fra en bank eller som investorer. Fokuset gjennom seminaret strekker seg over en lang rekke temaer, som makroøkonomi, risikostyring, likviditetsstyring, operasjonelle forbedringer, utvikling i banksektoren og informasjonsteknologi. Spennet innen informasjonsteknologi er stort, da det både er oppmerksomhet mot eksisterende systemløsninger og fremtidige trender. Halvparten av seminarområdet er organisert som en messe, hvorav de fleste utstillerne er enten banker eller leverandører av informasjonsteknologi. Den andre halvparten er en rekke konferanserom, hvorav det avholdes en lang rekke presentasjoner. Noen av presentasjonene avholdes i en stor plenumssal, mens andre er i mindre saler med parallelle presentasjoner (såkalte streams).

 

Den vedlagte presentasjonen er en kort oppsummering av noen av de faglige temaene, slik de ble oppfattet av oss i DNB. Hvis du syns dette er interessant, kan du gjerne diskutere temaene med oss. Neste Eurofinance går av stabelen 26. til 28. September 2018 i Geneve.