cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Raskere internasjonale betalinger

Community Manager

thumbs_up.jpg

(English information below norwegian text)

Fra 01. oktober 2018 kommer en forbedret løsning for internasjonale betalinger, SWIFT gpi.
Dette er en ny global betalingstjeneste som gir raskere betalinger, bedre valutering og sporbarhet.

 

Vi sikrer at SWIFT gpi blir standarden for alle internasjonale betalinger og du trenger i utgangspunktet ikke gjøre noen endringer hos deg. Dersom du i din utbetalingsrutine har tatt høyde for at det tar 2 dager før betalingen er mottatt på mottakers konto, kan dette endres når SWIFT gpi er på plass 01. oktober.


Hovedregelen er at normalbetalinger vil være på mottakerkonto samme dag som utbetaling skjer fra din konto, hvor unntaket er f.eks JPY(Japanske Yen) og andre valutaer hvor bankdagen er avsluttet tidlig på morgenen Europa tid.

 

Med innføring av Swift gpi vil ekspress-betalinger snart bli tatt bort fra DNB sin produktportefølje og erstattet av normalbetalinger med fremsending samme dag.

 

Informasjon om Swift gpi
Over halvparten av SWIFT gpi betalinger krediteres innen 30 minutter - og over 90 prosent innen 24 timer. Tjenesten vil på sikt gjøre det mulig for deg som bruker, å spore status for betalinger fra ende til ende. Dette gir større synlighet enn før - inkludert informasjon om hver bank i betalingskjeden, og eventuelle gebyrer som er trukket fra.

 

 

Faster International Payment Process
DNB can now offer an improved  solution for international payments via the Swift-network, Swift gpi from 1.10.2018. This is a new, global payment system for faster payments, improved value dating with traceability so that we, as a bank, can monitor where the payment is at any given time.

 

What this means for you as the customer is that DNB can use Swift gpi as a new process for standard payments which will enable the same transaction speed as a current express payment. 

 

As a rule, the standard payment will reach the beneficiary account on the same day that it is debited from your account. There are exceptions e.g. JPY (Japanese Yen) and other currencies where the bank day ends early in the morning in European equivalent time.
 
You should change your routine if your current practice is to allow 2 days for your payment to reach the beneficiary. There is, however, no need to make any changes in the payment registration process for international payments in DNB Connect or make changes in file-based routines.

 

The implementation of Swift gpi will gradually lead to express-payments being removed from DNB’s product portfolio and be replaced by standard payments with same day value.

 

About Swift gpi
Over half of SWIFT gpi payments are credited within 30 minutes – and over 90% within 24 hours. The service enables the end customer to track the end-to end payment status via the banks customer service or electronic services. This allows for greater visibility - including information on each bank in the payment chain, and any associated fees which have been taken.