cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Management dagen 2019

Community Manager

05758_TM_Dagen2019_Mailinvitasjon_1000x500_variant2.png

Vi gleder oss til å se deg på TM Dagen i Bjørvika.

 

Verden virker mer ustabil enn på lenge og endringene skjer stadig raskere.

Terror. Isolasjonisme. Migrasjon. Cyberangrep. Klima.

 

Hvordan påvirker de geopolitiske skiftene norsk næringsliv? Hva er risikoen ved å ikke ta samfunnsansvar? Har vi gode nok verktøy til å forstå og håndtere risiko?

Endringer skaper også muligheter - vi ser at innovative løsninger gir økt verdiskapning for både bedrift og samfunn.

 

Målet med dagen er å bidra til økt risikoforståelse og samtidig vise nye muligheter.

 

Sted: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika

Dato: 21. mars 2019

Tid: 08:15 - 19:00 (inkludert frokost og middag)

 

Se program for TM Dagen 2019