cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Insight

1177 Views
0 Comments

 There are different ways to optimize your working capital but few solutions that provide such a wideness of values for both customer and the suppliers; improved shareholder value , reduced capital cost, to name a a few.

Read more...

4310 Views
0 Comments

verdi2.jpg

Gjennom å selge kundefordringer og øke kredittid fra leverandørene blir arbeidskapitalen redusert, nøkkeltall og kontantstrøm blir bedre, hvilket igjen er positivt for aksjonærverdien.

Read more...