cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Insight

3894 Views
2 Comments

 

 

Rapportering_2.PNG

«Data er det nye gullet» har nærmest blitt en klisje, så det er vel ingen som lenger betviler viktigheten og verdien av riktig data til riktig tid. Men er ditt treasury i posisjon til å levere riktig data til riktig tid når rapporteringsverktøyet er excel arket basert på stykkevis og delt, manuelt innsendt data med varierende grad av realtid?

 

Read more...