cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Insight

4293 Views
0 Comments

verdi2.jpg

Gjennom å selge kundefordringer og øke kredittid fra leverandørene blir arbeidskapitalen redusert, nøkkeltall og kontantstrøm blir bedre, hvilket igjen er positivt for aksjonærverdien.

Read more...