cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Insight

1374 Views
0 Comments

Fra 01. oktober 2018 kommer en forbedret løsning for internasjonale betalinger, SWIFT gpi.
Dette er en ny global betalingstjeneste som gir raskere betalinger, bedre valutering og sporbarhet.

Read more...