cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Treasury Insight

558 Views
0 Comments

Kjell Grandhagen.JPG

Det geopolitiske landskapet kan påvirke næringslivet og økonomien. Kjell Grandhagen, tideligere leder for etteretningstjenesten og nå geopolitisk rådgiver for DNB gir deg sin geopolitiske analyse for 2. kvartal.

Read more...